Hoeveel kinderalimentatie moet ik betalen?

Hoeveel kinderalimentatie moet ik betalen?

Als je kinderen onder de 21 jaar hebt, ben je als ouder onderhoudsplichtig. Dit betekent dat je verplicht bent om financieel voor je kinderen te zorgen. Als je gaat scheiden, blijft dat natuurlijk zo. Dus moet je samen met je ex financiële afspraken maken over de verzorging van jullie kinderen. Dit noemen we kinderalimentatie. Op basis waarvan wordt die kinderalimentatie eigenlijk berekend?

Hoe wordt kinderalimentatie berekend?

Kinderalimentatie is er om de kosten van het onderhoud van de kinderen eerlijk te verdelen. Dit gaat op basis van de financiële behoefte van de kinderen. En op basis van hoe vaak de kinderen bij de ene of de andere ouder zijn. Hierbij is het uitganspunt dat de kinderen er qua levensstandaard zo min mogelijk op achteruit gaan vergeleken met hun situatie voor de scheiding.

Bij de berekening van de kinderalimentatie wordt gekeken naar de tremanormen. Deze houden rekening met een aantal punten:
– Het gezinsinkomen van voor de scheiding
– Behoefte van de kinderen, op basis van de Nibud tabellen
– De huidige draagkracht, onder andere op basis van woonlasten en toeslagen
– De omgangsregeling

Afwijken van de tremanormen

De tremanormen zijn richtlijnen, geen wet. Je mag hier van afwijken, maar niet in alle gevallen. Je mag wel bijvoorbeeld wel afspreken om meer kinderalimentatie te betalen, maar nooit minder.
Het is ook belangrijk om goed op papier te zetten waarom jullie afwijken van de tremanormen.

Hoe lang betaal je kinderalimentatie?

De alimentatieplicht duurt totdat jullie kinderen financieel zelfstandig zijn of 21 jaar worden. Als ouders kun je hier wel aanvullende afspraken over maken, bijvoorbeeld als jullie kind nog studeert. Tussen de 18 en 21 jaar wordt de kinderalimentatie omgezet in een ‘bijdrage levensonderhoud’. De hoogte van het bedrag vanaf 18 jaar is afhankelijk van of jullie kind nog thuis woont en of het nog naar school gaat.

Indexering en herberekening van de kinderalimentatie

Elk jaar verhoogt de overheid de alimentatiebedragen met een bepaald percentage. Dit heet indexering van alimentatie. In 2022 is het indexeringspercentage 1,9%.

Ook door een wijziging in je situatie kan je wellicht behoefte hebben om de alimentatie te laten herberekenen. Er moet dan wel een gerechtvaardigde wijziging van omstandigheden zijn. Dit is bijvoorbeeld een wijziging van inkomen, langdurige werkeloosheid, hertrouwen of samenwonen. Het is verstandig om hier al meteen bij het vaststellen van de kinderalimentatie afspraken over te maken. Zo weet je beter waar je aan toe bent, mochten er dingen veranderen.

Hulp nodig bij het berekenen van de kinderalimentatie? Neem contact op!

Bericht delen

Facebook
Twitter
LinkedIn