Stiefouder betaalt ook mee aan onderhoud stiefkinderen

Stiefouder betaalt ook mee aan onderhoud stiefkinderen

Wist je dat je als stiefouder ook een onderhoudsplicht hebt ten aanzien van je stiefkind? Dat betekent dus dat bij de alimentatieberekening een deel van de draagkracht van jou als stiefouder komt. Sterker nog, in sommige gevallen betaal je als stiefouder meer dan de ex van je partner. Hoe zit dat?

Wettelijke onderhoudsplicht

Woont je stiefkind bij jou en je partner in huis en is het dus onderdeel van het gezin? En ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan ben je officieel volgens de wet stiefouder en daar horen bepaalde rechten en plichten bij. Bijvoorbeeld onderhoudsplicht en recht op ouderschapsverlof.

Die onderhoudsplicht zorgt ervoor dat je als stiefouder behoort bij te dragen aan de kosten voor de opvoeding en verzorging van je stiefkind(eren). Deze wordt berekend op basis van je draagkracht en inkomen en geldt tot je stiefkind 18 jaar is. Maar ook dan ben je er nog niet altijd vanaf: tussen het 18de en het 21ste jaar moet je ook nog meebetalen aan de kosten voor een eventuele studie en het levensonderhoud.

Onderhoudsplicht even hoog als van de biologische ouder

In principe is de regel dat de onderhoudsplicht voor de stiefouder even hoog is als die van de biologische ouder. Is er dus een vader, een moeder en een stiefvader, dan zouden de kosten gelijkelijk over deze drie personen kunnen worden verdeeld.

Er mag wel rekening worden gehouden met ‘bijzondere omstandigheden’. In de rechtspraak komen die bijzondere omstandigheden in allerlei vormen en maten langs. Zo kan het zijn dat een stiefouder niet mee hoeft te betalen, omdat de relatie nog maar heel kort is. Soms wordt er naar rato van draagkracht berekend (en kan een stiefouder dus nog meer moeten betalen dan de biologische ouder), soms wordt er gewoon door drie gedeeld. Ook als één van de ouders al jarenlang geen contact meer heeft met het kind, kan dat gevolgen hebben voor de onderhoudsplicht.

Dat kan dus best ingewikkeld worden

Dat kan behoorlijk ingewikkeld worden zelfs. Want wat als er meerdere stiefouders zijn, of in het nieuwe gezin komen er ook nieuwe kinderen bij? Halfbroertjes, stiefzusjes, bonusvaders, cadeaumoeders… Het kan een flinke berekening worden. Het is fijn als de uitkomst van dit soort berekeningen een uitkomst is waar iedereen zich prettig bij voelt. Zodat je niet elke maand het gevoel hebt dat je teveel betaalt, of te weinig krijgt. Een mediator kan je hierbij helpen, door te kijken wat je rechten en plichten zijn en de ouders in gesprek te laten gaan over de kosten voor de kinderen en de verwachtingen die jullie hebben van elkaar.

Samenwonend

Ben je niet getrouwd en is er geen geregistreerd partnerschap? Dan heb je officieel ook geen onderhoudsplicht.

Wel betalen, niet bepalen?

Ja, zo cru ligt het over het eigenlijk wel. Als stiefouder heb je geen gezag over je stiefkinderen. Het gezag kan maar bij twee mensen liggen en dit zijn over het algemeen de biologische ouders. Alleen indien één van de ouders het gezag heeft verloren, is het mogelijk voor een stiefouder om gezag aan te vragen.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je niets te zeggen hebt over de gang van zaken in huis. Woon je samen, dan leef je samen en dan is het prettig als iedereen ook fijn kan leven in dat huis. Daar horen huisregels bij, waar je als stiefouder zeker wat over te zeggen hebt. En daar horen opvoedregels bij. In principe ligt de verantwoordelijkheid daarvan bij de ouders, maar het is natuurlijk altijd goed om hier met elkaar over in gesprek te gaan en te blijven. Geen idee hoe je dit goed aanpakt? Geen idee wat jouw rol als stiefouder is? Of hoe je als biologische ouder je partner die stiefouder is, kan ondersteunen? Praat dan eens met een stiefcoach. Een stiefcoach kan je helpen je plek in je samengestelde gezin te ontdekken en vorm te geven.

Bericht delen

Facebook
Twitter
LinkedIn