Privacybeleid

 1. Privacybeleid

  Via dit privacybeleid informeert Relatiewerk Zeewolde u over de wijze waarop er wordt omgegaan met persoonsgegevens. Relatiewerk Zeewolde verwerkt uw persoonsgegevens als onderdeel van de centrale administratie van Relatiewerk Zeewolde en is daarvoor verwerkingsverantwoordelijke. Relatiewerk Zeewolde respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

  Welke gegevens worden verwerkt?

  Relatiewerk Zeewolde verwerkt de persoonsgegevens die we van u ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens met betrekking tot een aanvraag die u doet via het formulier op de website of gegevens die u aan ons verstuurt via mail. Ook gegevens die u aan ons verstrekt bij; het aangaan van de opdracht, het vormen van uw dossier, gesprekken die wij met u en genodigden voeren. En gegevens benodigd voor het voeren van onze administratie en het versturen van facturen. De persoonsgegevens die worden verzameld:

  • Voornaam;
  • Achternaam;
  • Adres en woonplaats;
  • Telefoonnummers;
  • Gegevens met betrekking tot de vraag die u stelt via de website;
  • Gespreksgegevens;
  • (Bank)rekeningnummers;
  • Uw feedback;
  • Overige informatie die u aan ons verstrekt.

  Voor welke doeleinden worden de gegevens verwerkt?

  Relatiewerk Zeewolde gebruikt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • de registratie en administratieve afhandeling uw vragen;
  • de registratie en administratieve afhandeling van uw dossier;
  • om onze administratie te kunnen voeren o.a. het versturen van uw factuur;
  • om te voldoen aan wet- en regelgeving.

  Relatiewerk Zeewolde zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaand schriftelijk toestemming hebt gegeven of indien Relatiewerk Zeewolde daartoe wettelijk verplicht is.

  Beveiliging en bewaartermijn

  Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Relatiewerk Zeewolde bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft.

  Cookies

  Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens onder andere om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sessie cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw internet browser afsluit. U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van onze website gebruikmaken.

  Inzage, correctie en verwijdering

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

  U kunt een gespecificeerd verzoek tot Relatiewerk Zeewolde richten door een e-mail te sturen naar info@relatiwerkzeewolde.nl onder vermelding van uw naam en adres. Relatiewerk Zeewolde zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. Voordat wij u de gegevens kunnen laten inzien, wij de gegevens corrigeren of verwijderen verzoeken wij u om zich te identificeren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Relatiewerk Zeewolde de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

  Wijzigingen

  Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 5 november 2021.