Stiefmoeder; soms heb ik het gevoel dat ik er niet bij hoor

Stiefmoeder; soms heb ik het gevoel dat ik er niet bij hoor

Herken je dit?
Je mag de was doen voor de stiefkinderen. Eten voor ze koken. Pleisters plakken. Ze van school halen. Van alles voor ze regelen. Maar je hebt niets te zeggen over de bedtijd. Over hun schoolkeuze. Hoe lang ze op schermpjes zitten. Hoe de zindelijkheidstraining wordt aangepakt. Of ze een weekend extra komen of toch niet. Oftewel: als er gezorgd moet worden, ben je goed genoeg, maar als het om de belangrijke beslissingen gaat, dan tel je opeens niet meer mee. Dat voelt scheef. Oneerlijk. Alsof je er niet echt bij hoort.

Wel zorgen, niet meebeslissen

Natuurlijk gaat het niet in elk stiefgezin op deze manier, maar het is zeker een veelgehoorde klacht van stiefmoeders. Wel mogen zorgen, maar niet mogen meebeslissen. Voor voldongen feiten komen te staan als je partner reeds afspraken heeft gemaakt met zijn of haar ex over de omgangsregeling. Of wel helpen met het huiswerk, maar dan niet mee mogen als er een tien-minuten-gesprek op school is.

Opvoeding = een taak van de ouders

Als het gaat om de opvoeding van de kinderen, blijft dit in principe een zaak voor de ouders. Ook als ex-partners zijn zij samen degenen die hierover beslissen. Zij zijn de belangrijkste personen in het leven van de kinderen. Het is belangrijk om dit als stiefouder te erkennen en hier begrip voor te hebben.

Dit wil niet zeggen dat jij als stiefouder geen plek hebt in het leven van je stiefkind, zeker niet. Jij hebt een relatie met de vader of moeder van je stiefkind. Je woont misschien samen in één huis. Je hebt met elkaar te leven en je stiefkind behoort ook respect te hebben voor jou en de relatie die jij met je partner hebt. Je mag ook van je partner verwachten en verlangen dat hij of zij dit bespreekt met de kinderen.

Wel meebeslissen over huisregels

Ook huisregels zijn regels waar jij als stiefouder een zegje in hebt. Wel of niet op de bank springen. Schoenen uit als je naar boven gaat. Niet schreeuwen naar elkaar. Allemaal punten waar je, als medebewoner van het huis, ook over kan meebeslissen.

Het is dus belangrijk om samen te overleggen wat je als huisregels ziet en wat je als opvoedregels. En daar zal echt wel wat grijs gebied zitten waar je het misschien wat moeilijker over eens wordt. Handen wassen voor het eten, opvoeding of huisregel..? Kloppen voor je een kamer binnen komt, opvoeding of huisregel…? Voor sommigen makkelijk te beantwoorden, maar voor anderen misschien toch twijfelgevallen.

Alleen betrokken of ook invloed?

Ook is het goed om als stiefouder goed te kijken: waarbij ben ik betrokken en waar heb ik echt invloed op? Dit hangt samen met het verschil tussen opvoeding en huisregels, maar heeft bijvoorbeeld ook te maken met het contact dat je partner met zijn of haar ex heeft. Ook daar zul je als stiefouder misschien je mening over hebben, maar is het iets waar je invloed op hebt?

Betrokken of invloed?

Bekijk samen waar je vindt dat je staat als het om bepaalde zaken gaat. Ben je er alleen betrokken bij? Of heb je er ook echt invloed op? Je bent bijvoorbeeld wel betrokken bij hoe de ex-partner met jou en jouw partner omgaat. Maar heb je daar ook invloed op?

Stappenplan voor de ouder

Natuurlijk kan je partner je ook helpen om meer het gevoel te hebben dat je erbij hoort. Zo is het goed als hij of zij zich realiseert dat de ouder de sleutelpositie heeft in de driehoek ouder-ex-stief. De ouder maakt alle afspraken rondom het kind met de ex en de stiefouder kan daardoor het gevoel hebben erbuiten te staan en nergens invloed op te hebben. Daarom een tip voor de ouder. Heb je contact met je ex en worden er besluiten genomen rondom jullie kind(eren)? Volg dan de volgende stappen:
1. Vraag je af of het besluit van invloed is op het leven/de agenda van je partner
2. Zo ja, koop tijd! Zeg dat je er even over na wil denken, dat je het wil overleggen, en dat je erop terugkomt
3. Overleg met je partner en neem zijn of haar mening serieus
4. Neem zelf het besluit en draag het effect ervan

Blijf je moeite hebben met het gevoel er niet bij te horen als stiefouder? Ga dan eens zitten met een stiefcoach. Ik kan je helpen om inzichtelijk te krijgen waar het misloopt en hoe jullie hier samen iets aan kunnen doen.

Bericht delen

Facebook
Twitter
LinkedIn